Persbericht December 2011 : Houtkachels, fijnstof en het broeikaseffect

Samengevat : In tegenstelling tot de recente berichtgeving levert houtverbranding zelfs op het Vlaamse platteland een veel kleinere bijdrage tot de fijnstofemissies dan het verkeer. Daarenboven tonen vele internationale studies aan dat fijnstof uit goede houtverbranding veel minder schadelijk is dan fijnstof uit het verkeer. De vervanging van oude houtkachels door moderne toestellen kan de uitstoot van fijnstof gemiddeld met 99% doen dalen. Houtkachels leveren vandaag bijna 1/3 van de groene warmte in Vlaanderen en bijna 10 % van de totale groene energieproductie. Om de europese richtlijn van 13% hernieuwbare energie te halen tegen 2020 en tegelijk de europese fijnstofnormen te kunnen respecteren is een positieve aanpak nodig, die de vervanging van oude houtkachels door moderne hout- en pelletkachels stimuleert, in plaats van een sfeer van onzekerheid te scheppen die alleen maar het status-quo in stand houdt.

Volledige tekst van het persbericht

REFERENTIES (klik om de bestanden te openen) :
Hartmann & Turowski 2010
Knippel & Nussbaumer 2007
Londahl 2009
Mira 2010
Vito 2010
Vito 2011
VMM 2011

Voor meer informatie contacteer Peter Marchand via peter@dutry.com of tel 0475-73.32.78

DUTRY & CO - Jagershoek 10 - B-8570 Vichte - tel +32.56.77.60.90